Activiteiten

Activiteiten 

Evenementencommissie WSW Swift

Activiteitenvoorstel februari 2018- feb. 2019

a) Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 12 januari 2019 van 13.00 tot 15.00 uur. Het bestuur nodigt u uit.

b) Na afloop van de werkdag op 21 april 2018 is er om 12.00 uur snert.

Deze wordt u door het bestuur aangeboden.

c) Na afloop van de werkdag op 13 oktober 2018 is er om 12.00 uur snert.

Deze wordt u door het bestuur aangeboden.

d) ?????

Gerrit de Vries: g.m.devries@hotmail.com /06-4016 0524
Ab Oost: huizetjoba3@kpnmail.nl / 06-53204810
Paul van der Linden : paulc.vanderlinden@solcon.nl 0321-3143177

 

Wilt u als er een wijziging is in uw email-adres of telefoonnummer ons dit doorgegeven? Liefst een mailtje naar g.m.devries@hotmail.com of een briefje in de brievenbus van het clubgebouw.