Activiteiten

Activiteiten 

Activiteitencommissie W.S.W. Swift
Onze geplande activiteiten voor het seizoen 2018 zijn:

a)Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 13 januari 2018 om 13.00 uur.

Het bestuur nodigt u uit.

b) Na afloop van de werkdag op 21 april 2018 is er om 12.00 uur snert.

Deze wordt u door het bestuur aangeboden.

c) Na afloop van de werkdag op 13 oktober 2018 wordt om 12.00 uur soep, aangeboden door het bestuur.

Toelichting geplande activiteiten:

A: De Nieuwjaarsreceptie datum is vastgesteld.

B: De datum van de Werkdag is vastgesteld.

C: Heeft u een idee voor de activiteitencommissie? Wij horen graag van u!

D: Werkdag datum is vastgesteld. email: g.m.devries@hotmail.com

Paul v.d. Linden 0321-314317

Ab Oost 06-5320 4810

Gerrit de Vries 06-4016 0524/ 0321-381213

Wilt u als er een wijziging is in uw email-adres of telefoonnummer ons dit doorgegeven? Liefst een mailtje naar g.m.devries@hotmail.com of een briefje in de brievenbus van het clubgebouw.

Toelichting activiteiten

A. Nieuwjaarsreceptie datum is vastgesteld.
B. Werkdag datum is vastgesteld.
C. Visroken.

rsz_vis1Een aantal Urkers die visroken als hobby hebben komen een flink portie vis roken. Zalm, rode poon enz.
Daarnaast wordt er door Berthus verschillende soorten vis gebakken o.a. kibbeling.
Iedere deelnemer krijgt een moot gerookte zalm mee naar huis en kan zich tegoed doen aan de andere gerookte en gebakken vis.
Minimale deelname visroken 20 personen.

D. Barbecue. 
Minimale deelname barbecue 20 personen.

E. Veiligheidsdag. In de vereniging zijn er leden met veel verstand van motoren, gasinstallaties, elektriciteit en het varen in het algemeen. Een viertal leden zijn bereid aan de hand van een lijst uw boot op het gebied van veiligheid te beoordelen. Het is geen keuring. Na enige tijd ontvangt u uw formulier met op- of aanmerkingen terug. Minimale deelname veiligheidsdag 4 personen.
F. Werkdag datum is vastgesteld.  Zie agenda.
G. Vistafel en gourmet:

bertus-minBertus ten Napel wil ons verwennen met een vistafel.
Voor de “niet-vis-eters” organiseren is er een gourmet. Minimale deelname vistafel 20 personen. Minimale deelname gourmet 4 personen.

NB: een week voor de geplande activiteit wordt vastgesteld of een activiteit voldoende deelnemers heeft.
Evenementencommissieemail: evenementwsvswift@hotmail.com

Paul v.d. Linden 0321-314317
Ab Oost 06-53204810
G.M. de Vries (Gerrit) Tel:0321-381213 06-4016 0524

Gerrit de Vries 06-36041066/ 0321-381213
Wilt u als er een wijziging is in uw email-adres of telefoonnummer ons dit doorgegeven?
Liefst een mailtje naar evenementwsvswift@hotmail.com of een briefje in de brievenbus van het clubgebouw.
Activiteiten Commissie

ab
Ab Oost 06-53204810
P.van der Linden
Tel:0321-314317
E-mail:
paulc.vanderlinden@solcon.nl

Activiteiten Commissie 

rsz_vis1
G.M. de Vries (Gerrit)
Tel:0321-381213  / 06-4016 0524
E-mail:
g.m.devries@hotmail.com

 Ereleden

erelid
C.D. van Tamelen

E. Koster