Welkom bij W.S.V.-"SWIFT"

Watersportvereniging “Swift” is een vereniging van enthousiaste motorboot- liefhebbers en telt ongeveer 70 leden. Swifterbant ligt centraal in het land voor de gemotoriseerde watersport. De jachthaven heeft een goede ligging om via Ketelhaven en het Zwarte Water richting Noord-West Overijssel, Friesland of Drenthe en Groningen te gaan. Via Ketelhaven en de Randmeren is Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland goed te bevaren. Via Ketelhaven, Kampen en de IJssel is er een snelle verbinding naar Gelderland en het zuiden van ons land. Desgewenst kan men ook via het IJsselmeer naar Noord-Holland, Friesland en de Waddenzee.

De haven is in Swifterbant aan een beschutte uitloop van de Swiftervaart, een zijkanaal van de Lage Vaart.

haven

Klik op de foto voor Google streetview

DE VAARROUTE

U bereikt de jachthaven als volgt. Vanaf de Ketelsluis bij Ketelhaven, kort daarna stuurboord uit naar de Kampersluis, bakboord uit de Lage Vaart op, de eerste afslag stuurboord uit de Swiftervaart (diepte 2.10 m) in, en na de 3e brug (H4,25) bakboord uit naar de jachthaven.

kampersluis

De Bruggen:

bruggen
 
 

W.S.V.-"SWIFT"

 
slide6
 
 

DE JACHTHAVEN

Voorzieningen: Elke steiger heeft verlichting, een water-aftappunt (gratis) en een stroompaal met muntinworp. Bij het clubgebouw vindt u toilet, douche en stortbak chemisch toilet, afzuig installatie voor de vuilwatertank (toiletwater). Het winkelcentrum, horeca en benzinestation (brandstof) is op loopafstand, aan de overkant van de weg.

bovenaz

 

De Ketelbrug vanaf de Ketelmeerdijk, ten westen van Ketelhaven. Onder de brug door is Urk te zien.

ketelbrug

 

U kunt via de Ketelsluis naar het prachtige watersportgebied van de Veluwerandmeren. De Veluwerandmeren lopen vanaf de monding van de IJssel tot de Hollandse brug voorbij Almere en omvatten achtereenvolgens het Vossemeer en Drontermeer, voorbij Elburg het Veluwemeer, voorbij Harderwijk het Wolderwijd, Nuldernauw, Nijkerkernauw, Eemmeer en Gooimeer. U kunt ook via een beschutte vaarroute van de Lage Vaart, naar Dronten, Lelystad, en Almere het Gooimeer op.

gooimeer (1)

 

Lage vaart

De Lage Vaart is samen met de Hoge Vaart de hoofdafwatering en vaarverbinding voor Flevoland. De vaarten zijn aangewezen als ecologische verbinding binnen de polder. De huidige harde oevers van hout en betonnen beschoeiingen worden geleidelijk omgevormd tot natuurvriendelijke oevers.

lagevaart-min

Vissen in Flevoland

Vissen in Flevoland is met zijn prachtige wateren voor elke sportvisser geweldig. Het water is meestal gemakkelijk bereikbaar en op de meeste plaatsen kan je ongestoord vissen op de mooiste visstekken. Vissen in Flevoland wordt ook wel Poldervissen genoemd. De Lage Vaart staat bekend als een visrijk water met een goed witvis bestand. Er zwemmen veel kleine voorns en heel veel grote (maar moeilijk vangbare) brasems.

brasem

Ecologische oevers

De waterkwaliteit wordt verbeterd door de aanleg van meer rietoevers. De oevers worden flauwer aangelegd, zodat meer ondiep water ontstaat. Het resultaat is een natuurvriendelijke rietoever waar waterplanten groeien en de natuur zich kan ontwikkelen.

eco-oever

Nieuwe leden

NIEUWE LEDEN. WELKOM! 
Als u lid wilt worden van onze vereniging neem dan contact op met onze secretaris, dhr. John de Kuiper. Hij weet of er ligplaatsen vrij zijn of vrij komen.

bovenaz

De secretaris kunt u schriftelijk of telefonisch bereiken.
Dhr. J.D.P. de Kuiper,
De Deel 15, 8256 EL Biddinghuizen. Tel. 0321-331567

email: secretariaatwsvswift@gmail.com 
of via onze voorzitter:
Email: g.m.devries@hotmail.com

 

slide6

DE VAARROUTE NAAR DE JACHTHAVEN
Vanaf de Ketelsluis bij Ketelhaven, kort daarna stuurboord uit naar de Kampersluis, bakboord uit de Lage Vaart op, de eerste afslag stuurboord uit de Swiftervaart (diepte 2.10 m) in, en na de 3e brug (H42,5) bakboord uit naar de jachthaven.

vaarroute

U kunt via de Ketelsluis naar het prachtige watersportgebied Veluwerandmeren. Deze lopen vanaf de monding van de IJssel tot de Hollandse brug voorbij Almere en omvatten achtereenvolgens het Vossemeer en Drontermeer, voorbij Elburg het Veluwemeer, voorbij Harderwijk het Wolderwijd, Nuldernauw, Nijkerkernauw, Eemmeer en Gooimeer. U kunt ook via een beschutte vaarroute naar het Gooimeer via de Lage Vaart, Dronten, Lelystad, AlmereU kunt via Dronten, Lelystad naar Almere Haven en Almere Vaart, Noorderplassen.

noorderplas

 

KENNISMAKEN

kennismaken1

Wij hebben de gewoonte eerst kennis te maken met onze nieuwe leden in een gesprek. In dat kennismakingsgesprek krijgt u informatie over onze huisregels, het huishoudelijk reglement en de statuten. Als u instemt met onze reglementen en als er plaats is in de haven wordt het aanmeldingsformulier ingevuld en eventueel ondertekend. Hierna ontvangt u een exemplaar van onze statuten, het huishoudelijk reglement, onze wimpel en het elektronisch toegangspasje voor het terrein en de steigers.

HAVENOVERZICHT (tot maart 2018)

plattegrond

Op de ruime afgesloten parkeerplaats kunt u gratis parkeren.

De 15 voordelen om lid te worden.

ONZE VOORDELEN

1-Veilig, de toegang is afgesloten met een elektronisch hek.
2-De kade en de steigers zijn omsloten door Heras hekwerk.
3-Goedkoop. Weet u een goedkopere en betere haven? Vertel het ons.
4-Stroom op alle drie steigers en op de haven.
5-Water op alle drie steigers.
6-Verlichting op de steigers en op de kade.
7-Clubhuis aanwezig.
8-Toilet en douche aanwezig.
9-De boot kunt u van oktober tot april op de kade stallen.
10-We kunnen op afspraak gebruik maken van werkplaats, werksteiger en werkvlot.
11-Voor de winterstalling is een speciale lashoek.
12-Opslagcontainer voor ……
13-Gezellig.
14-Stortbak chemisch toilet
15-Afzuiginstallatie voor de vuilwatertank (toiletwater)

Buiten een voordelige ligplaats en lidmaatschap kunt u ook gebruik maken van gratis winterstalling op de kade.

slide5-min

LIGPLAATSEN IN ONZE HAVEN VANAF MAART 2018

De C-steiger is een nieuwe Poralu-steiger! Kom deze luxe ervaren.

 

ROUTE BESCHRIJVING
W.S.V. SWIFT Beverweg 15, 8255 RV Swifterbant

Passanten.

 

TARIEVEN W.S.V. SWIFT
Contributie € 75,--. Kosten liggeld € 345,--, entreegeld € 400,--.
Toegangssleutel statiegeld voor leden € 25,--.
Het contributiejaar loopt van 1 januari tot 1 januari. Met de penningmeester zijn prima betalingsafspraken te maken.
De contributie en het liggeld moeten jaarlijks uiterlijk 1 april betaald zijn aan WSV-Swift, p/a Petuniapark 18 Swifterbant IBAN NL47 RBRB 0706 3637 60

De kosten van de winterstalling op de kade is de kosten van het hijsen van uw boot. Deze hijskosten zijn € 55,-- per keer. Dit tarief is afhankelijk van het hijsbedrijf. De elekriciteitskosten in de lashoek zijn € 15,--. Deze kosten worden betaald op de hijsdagen.
Uit het water: de derde zaterdag in oktober.

In het water : de tweede zaterdag in apri

MEDEDELINGEN VOOR LEDEN.
Liggeld na opzegging tijdens de winterstalling. Als een lid met zijn schip in de winterstalling op de wal ligt en hij tijdens die periode zijn lidmaatschap, met in acht name van de reglementaire opzegtermijn, opzegt, is hij de vereniging in het nieuwe jaar liggeld en contributie verschuldigd voor een bedrag gelijk aan één vierde van het jaarlijkse liggeld en contributie. De ligplaats moet binnen 14 dagen na de te waterlating zijn verlaten. Daarna geldt het passantentarief vermeerderd met de toeristenbelasting.

 

LIGGELD PER DAG VOOR PASSANTEN
Liggeld per nacht is incl. BTW € 7,50. Toeristenbelasting is € 1,-- p.p./p.n.
Liggeld voor 7 dagen is incl. BTW € 45,--. Toeristenbelasting is € 1,-- p.p./p.n.
Liggeld voor 31 dagen is incl. BTW € 150,--. Toeristenbelasting is € 1,-- p.p./p.n.
Statiegeld toegangssleutel voor passanten langer verblijf € 25,--

 

Voorzieningen: Elke steiger heeft verlichting, een water-aftappunt (gratis) en een stroompaal met muntinworp (€ 0,50 voor 2 kWh).
Bij het clubgebouw vindt u toilet, douche( €0,50) en stortbak chemisch toilet, afzuig installatie voor de vuilwatertank (toiletwater).
Het winkelcentrum, horeca en benzinestation (brandstof) is op loopafstand, aan de overkant van de weg.

plattegrond

Op het ruime parkeerterrein kunt u beveiligd gratis parkeren. Dit terrein wordt in het najaar gebruikt om de boten op de juiste bokken op de kade te zetten.

Kade

Gedrag
Wij verzoeken u vriendelijk zich te houden aan het Havenreglement. Dit vindt u op het Mededelingenbord bij het toilet/douche-gebouw.

De 15 voordelen om lid te worden.

1: Veilig: toegang afgesloten d.m.v. een elektronisch hek.
2: Nieuwe Poralu C-steiger
3: De kade en de steigers zijn omsloten door Heras hekwerk.
4: Goedkoop: weet u een goedkopere en betere haven? Vast niet.
5: Stroom: op alle drie steigers en op de haven 220 volt.
6: Water: op alle drie steigers.
7: Verlichting: op de steigers en op de kade.
8: Clubhuis aanwezig.
9: W.C. en douche aanwezig.
10: De boot kunt u van oktober tot april op de kade stallen.
11:Werkplaats aanwezig.
12:Speciale lashoek voor de winterstalling.
13:Opslagcontainer voor.....
14:Afzuiginstallatie voor de vuilwatertank (uitsluitend toiletwater)
15:Stortbak chemisch toilet

16:Gezellig.
Buiten een voordelige ligplaats en lidmaatschap kunt u ook gebruik maken van gratis winterstalling op de kade.