Welkom bij

WSV-"SWIFT"
Watersportvereniging “Swift” is een vereniging van enthousiaste motorboot liefhebbers en telt meer dan 70 leden. De haven is uitstekend bereikbaar vanaf de Randmeren. De haven is in Swifterbant aan een beschutte uitloop van de Swiftervaart, een zijkanaal van de Lage Vaart.

haven

Klik op de foto voor Google streetview

DE VAARROUTE

U bereikt de jachthaven als volgt. Vanaf de Ketelsluis bij Ketelhaven, kort daarna stuurboord uit naar de Kampersluis, bakboord uit de Lage Vaart op, de eerste afslag stuurboord uit de Swiftervaart in, en na de 3e brug (H4,25) bakboord uit naar de jachthaven.

kampersluis

De Bruggen:

bruggen
 
 

WSV-"SWIFT"

 
slide6
 
 

DE JACHTHAVEN

Voorzieningen: Elke steiger heeft verlichting, een water-aftappunt (gratis) en een stroompaal met muntinworp. Bij het clubgebouw vindt u toilet, douche en stortbak chemisch toilet, afzuig installatie voor de vuilwatertank (toiletwater). Het winkelcentrum, horeca en benzinestation (brandstof) is op loopafstand, aan de overkant van de weg.

bovenaz

 
De Ketelbrug vanaf de Ketelmeerdijk, ten westen van Ketelhaven. Onder de brug door is Urk te zien.

ketelbrug

 

U kunt via de Ketelsluis naar het prachtige watersportgebied van de Veluwerandmeren. De Veluwerandmeren lopen vanaf de monding van de IJssel tot de Hollandse brug voorbij Almere en omvatten achtereenvolgens het Vossemeer en Drontermeer, voorbij Elburg het Veluwemeer, voorbij Harderwijk het Wolderwijd, Nuldernauw, Nijkerkernauw, Eemmeer en Gooimeer. U kunt ook via een beschutte vaarroute van de Lage Vaart, naar Dronten, Lelystad, en Almere het Gooimeer op.

gooimeer (1)

 

Lage vaart

De Lage Vaart is samen met de Hoge Vaart de hoofdafwatering en vaarverbinding voor Flevoland. De vaarten zijn aangewezen als ecologische verbinding binnen de polder. De huidige harde oevers van hout en betonnen beschoeiingen worden geleidelijk omgevormd tot natuurvriendelijke oevers.

lagevaart-min

Vissen in Flevoland

Vissen in Flevoland is met zijn prachtige wateren voor elke sportvisser geweldig. Het water is meestal gemakkelijk bereikbaar en op de meeste plaatsen kan je ongestoord vissen op de mooiste visstekken. Vissen in Flevoland wordt ook wel Poldervissen genoemd. De Lage Vaart staat bekend als een visrijk water met een goed witvis bestand. Er zwemmen veel kleine voorns en heel veel grote (maar moeilijk vangbare) brasems.

brasem

Ecologische oevers

De waterkwaliteit wordt verbeterd door de aanleg van meer rietoevers. De oevers worden flauwer aangelegd, zodat meer ondiep water ontstaat. Het resultaat is een natuurvriendelijke rietoever waar waterplanten groeien en de natuur zich kan ontwikkelen.

eco-oever

Nieuwe leden

NIEUWE LEDEN.

Nieuwe leden. Welkom. 
Als u lid wilt worden van onze vereniging neem dan contact op met onze secretaris, dhr. Chris Jansen. Hij weet of er ligplaatsen vrij zijn of vrij komen.

bovenaz

De secretaris kunt u schriftelijk of telefonisch bereiken.
Dhr. C.A.T. Jansen, Hanzestraat 72, 8081 TT Elburg. Tel. 0525-682454
email: secretariaatwsvswift@gmail.com 
of via onze voorzitter:
Email: g.m.devries@hotmail.com

 

slide6

De vaarroute naar de jachthaven 
Vanaf de Ketelsluis bij Ketelhaven, kort daarna stuurboord uit naar de Kampersluis, bakboord uit de Lage Vaart op, de eerste afslag stuurboord uit de Swiftervaart in, en na de 3e brug (H42,5) bakboord uit naar de jachthaven.

vaarroute

U kunt via de Ketelsluis naar het prachtige watersportgebied Veluwerandmeren. Deze lopen vanaf de monding van de IJssel tot de Hollandse brug voorbij Almere en omvatten achtereenvolgens het Vossemeer en Drontermeer, voorbij Elburg het Veluwemeer, voorbij Harderwijk het Wolderwijd, Nuldernauw, Nijkerkernauw, Eemmeer en Gooimeer. U kunt ook via een beschutte vaarroute naar het Gooimeer via de Lage Vaart, Dronten, Lelystad, AlmereU kunt via Dronten, Lelystad naar Almere Haven en Almere Vaart, Noorderplassen.

noorderplas

 

KENNISMAKEN

kennismaken1

Wij hebben de gewoonte eerst kennis te maken met onze nieuwe leden in een gesprek. In dat kennismakingsgesprek krijgt u informatie over onze huisregels, het huishoudelijk reglement en de statuten. Als u instemt met onze reglementen en als er plaats is in de haven wordt het aanmeldingsformulier ingevuld en eventueel ondertekend. Hierna ontvangt u een exemplaar van onze statuten, het huishoudelijk reglement, onze wimpel en het elektronisch toegangspasje voor het terrein en de steigers.

Havenoverzicht

plattegrond

Op de ruime afgesloten parkeerplaats kunt u gratis parkeren.

 

Onze voordelen

1-Veilig, de toegang wordt afgesloten door middel van een elektronisch hek.
2-De kade en de steigers zijn omsloten door Heras hekwerk.
3-Goedkoop. Weet u een goedkopere en betere haven? Vertel het ons.
4-Stroom op alle drie steigers en op de haven 220 volt.
5-Water op alle drie steigers.
6-Verlichting op de steigers en op de kade.
7-Clubhuis aanwezig.
8-Toilet en douche aanwezig.
9-De boot kunt u van oktober tot april op de kade stallen.
10-Werkplaats aanwezig.
11-Voor de winterstalling is een speciale lashoek.
12-Opslagcontainer voor ……  
13-Gezellig.
14-Stortbak chemisch toilet
15-Afzuiginstallatie voor de vuilwatertank (toiletwater)

Buiten een voordelige ligplaats en lidmaatschap kunt u ook gebruik maken van winterstalling op de kade.

slide5-min

ROUTE BESCHRIJVING
WSV SWIFT Beverweg 15, 8255 RV Swifterbant

Passanten.

 

Tarieven ligplaats

Alle tarieven zijn onder voorbehoud in verband met een wijziging van de BTW-wet.

Leden zonder box

Lidmaatschap € 35,--.

Leden met box

Entreegeld eenmalig € 400,--.

Lidmaatschap met box € 360,-- inclusief liggeld voor 12 maanden in het water en in de winter desgewenst op het droge. (bij aanvang lidmaatschap tussen 31 december en 30 juni: € 360,--,
tussen 1juli en 1 oktober: € 260,--,
tussen 1 oktober en 1 januari: € 150-- voor het desbetreffende jaar).
Statiegeld toegangssleutel € 25,-- voor leden.

De kosten van de winterstalling op de kade is de kosten van het hijsen van uw boot. De hijskosten zijn € 50,-- per keer. Dit tarief is afhankelijk van het hijsbedrijf. De elekriciteitskosten in de lashoek zijn € 15,--. Deze kosten worden betaald op de hijsdagen.
Uit het water: de derde zaterdag in oktober. In het water : de tweede zaterdag in april.

Mededelingen voor leden.

Liggeld na opzegging tijdens de winterstalling

Als een lid met zijn schip in de winterstalling op de wal ligt en hij tijdens die periode zijn lidmaatschap, met in acht name van de reglementaire opzegtermijn, opzegt, is hij de vereniging in het nieuwe jaar liggeld en contributie verschuldigd voor een bedrag gelijk aan één vierde van het jaarlijkse liggeld en contributie.
De ligplaats moet binnen 14 dagen na de te waterlating zijn verlaten. Na 14 dagen geldt het passantentarief vermeerderd met de toeristenbelasting.

De contributie en het liggeld moeten jaarlijks uiterlijk 1 april betaald zijn aan de vereniging:
WSV-Swift, p/a Petuniapark 18 Swifterbant
IBAN NL 32-INGB-0002-3758-47

Het bestuur. Aangepast december 2016

 

PASSANTEN.

Liggeld per dag voor passanten

Pasaanmeren

Passanten

Liggeld € 7,50 per nacht inclusief toeristenbelasting, uitgaande van twee personen per

boot, voor iedere persoon meer € 0,90.

Passanten voor lang verblijf (mits tevoren afgesproken)

€ 100,= per maand exclusief toeristenbelasting

Statiegeld toegangssleutel € 25,= voor passanten lang verblijf.

Voorzieningen: Elke steiger heeft verlichting, een water-aftappunt (gratis) en een stroompaal met muntinworp. Bij het clubgebouw vindt u toilet, douche en stortbak chemisch toilet, afzuig installatie voor de vuilwatertank (toiletwater). Het winkelcentrum, horeca en benzinestation (brandstof) is op loopafstand, aan de overkant van de weg.

plattegrond

Op het ruime parkeerterrein kunt u beveiligd gratis parkeren. Dit terrein wordt in het najaar gebruikt om de boten op de juiste bokken op de kade te zetten.

Kade

Gedrag
Wij verzoeken u vriendelijk zich te houden aan het Havenreglement. Dit vindt u op het Mededelingenbord bij het toilet/douche-gebouw.

De 15 voordelen om lid te worden.

1: Veilig: toegang afgesloten d.m.v. een electronisch hek.
2: De kade en de steigers zijn omsloten door Heras hekwerk.
3: Goedkoop: weet u een goedkopere en betere haven? Vast niet.
4: Stroom: op alle drie steigers en op de haven 220 volt.
5: Water: op alle drie steigers.
6: Verlichting: op de steigers en op de kade.
7: Clubhuis aanwezig.
8: W.C. en douche aanwezig.
9: De boot kunt u van oktober tot april op de kade stallen.
10:Werkplaats aanwezig.
11:Speciale lashoek voor de winterstalling.
12:Opslagcontainer voor..... 
13:Afzuiginstallatie voor de vuilwatertank (uitsluitend toiletwater)
14:Stortbak chemisch toilet
15:Gezellig.